Softvér na zakázkuZoznam niektorých projektov, ktoré sme v minulosti úspešne dokončili:

Görlitz Notification System (GNS)


GNS pridáva možnosť zasielania notifikačných správ cez email, SMS alebo Windows pop-up správy do aplikácií, ktoré takúto funkciu neobsahujú.

IFNE Software, s.r.o. vyvinuli aplikáciu podľa špecifikácie dodanej firmou Görlitz Austria GmbH. V súčasnosti beží niekoľko GNS inštalácií v elektrárňach, v móde 24/7, kde signalizujú udalosti vyžadujúce pozornosť operátora.
Screenshot Screenshot


Görlitz Energy Monitoring System (GEMS)


GEMS je softvérová aplikácia prezentujúca dáta získané z meracích bodov v používateľsky príjemnej forme (tabuľky a grafy).

Hlavné črty systému sú:

  • Minimálne hardvérové požiadavky - systém beží na starom 386 počítači s malou pamäťou
  • Časovo náročné operácie sa vykonávajú na pozadí (multi-vláknová aplikácia)
  • Tlač a export tabuliek a grafov
IFNE Software, s.r.o. vyvinuli aplikáciu podľa špecifikácie dodanej firmou Görlitz Austria GmbH.
Screenshot Screenshot


Priemyselná aplikácia 1 (PA1)


PA1 je softvér nasadený v pekárni, kde podporuje proces presunu výrobkov z produkčných liniek na dopravné autá. Beží na tablet PC s bezdrôtovým sieťovým pripojením.

Hlavné črty systému sú:

  • Jednoduché používateľské rozhranie optimalizované pre tablet PC
  • Prístup do databázy optimalizovaný pre bezdrôtové pripojenie (malá prenosová rýchlosť)
  • Podpora snímania čiarových kódov
IFNE Software, s.r.o. vyvinuli (ako sub-dodávateľ) aplikáciu podľa špecifikácie dodanej zákazníkom a stále ju udržujú.
Screenshot Screenshot


Priemyselná aplikácia 2 (PA2)


PA2 je softvér nasadený v sklade, kde odpovedá na otázky typu 'Čo je vnútri tejto krabice?' a 'Potrebujem produkt X, kde ho nájdem?'. Softvér beží na poket PC s bezdrôtovým sieťovým pripojením.

Hlavné črty systému sú:

  • Používateľské rozhranie optimalizované pre poket PC
  • Prístup do databázy optimalizovaný pre bezdrôtové pripojenie (malá prenosová rýchlosť)
  • Podpora snímania čiarových kódov


Softvér pre stávkovú kanceláriu


V roku 1994 sme vyvinuli DOS softvér pre stávkovú kanceláriu, ktorá prevádzkovala 42 pobočiek po celej Slovenskej republike (každá pobočka mala 2 až 3 inštalácie softvéru, pobočky boli napojené na centrálu cez dial-up). Systém sme udržovali do začiatku roku 1999, kedy bol nahradený novým riešením pre platformu Windows.
Screenshot Screenshot


Faktorizácia RSA-110 čísla


RSA je asymetrický kryptosystém založený na probléme faktorizácie (rozklad na prvočísla). Bezpečnosť mnohých moderných počítačových systémov a programov (napr. PGP) zavisí na faktorizácii alebo podobnom probléme. Vo všeobecnosti, faktorizácia veľkých rozumne vybraných celých čísiel je náročný proces.

Tento projekt vyšiel z akademického prostredia - zdrojový kód je k dispozícii.
Screenshot