Kto sme

Sme tvorcovia softvéru. Dodávame kompletné riešenie, od počiatočných rozhovorov s budúcimi používateľmi systému, cez vytvorenie špecifikácie, vývoj a testovanie až po nasadenie a údržbu finálneho softvérového produktu.

Vždy sa snažíme, aby náš softvér bol Jednoduchý a užitočný - jednoduché a užitočné riešenie zložitého problému.


Špecializujeme sa na úlohy v týchto oblastiach:


  • Kritické softvérové aplikácie
    Niektoré naše aplikácie bežia v kritickom prostredí 24 hodín denne 7 dní v týždni, napr. v elektrárni.
  • Nahradenie starých softvérových systémov novými
    Sme špecialisti v nahradzovaní starých softvérových systémov (napr. DOS 16 bitová aplikácia) novým prostredím (napr. klient-server Windows/Linux riešenie).
  • Klasické softvérové aplikácie
    Vyvinuli sme niekoľko klasických klient-server aplikácii umožňujúcich našim zákazníkom robiť ich vlastný biznis lepšie, napr. predaj lístkov v divadle so širokými možnosťami pre starostlivosť o zákazníka (predplatiteľa).