OutsourcingPriemyselná informatika a riadenie, s.r.o., Bratislava, Slovenská Republika


Spoločnosť Priemyselná informatika a riadenie, s.r.o. je spoločnosťou pôsobiacou na trhu automatizovaných systémov riadenia a informačných technológií.

Cieľom projektu bolo vyvinúť riešenie (hardware a software) pre systém na meranie presnosti vyhotovenia nábytku. Systém používal na meranie presnosti laserový lúč.

IFNE Software, s.r.o. sa podieľalo na vývoji softvérovej časti systému:

  • Dizajn a implementácia algoritmu na rozpoznávanie dier v drevenej doske, súradníc ich stredu a polomer, porovnánie s plánom, podľa ktorého bola doska vyrobená a vyhodnotenie, či bola dodržaná požadovaná presnosť


Murat, s.r.o, Pezinok, Slovenská Republika


Murat je popredná slovenská firma v oblasti veľkoobchodu najmä káblov, vodičov, káblového materiálu a príslušenstva.

IFNE Software, s.r.o. sa podieľalo na:

  • Návrhu a optimalizácii softvérovej a hardvérovej infraštrúktury firmy